16 C
New York
Thursday, June 1, 2023

Buy now

spot_img

Global News

ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ದಿನಾಚರಣೆದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ: ಡಾ. ಕಾವ್ಯಾಶ್ರೀ

ಬೆಳಗಾಯಿತು ವಾರ್ತೆಬಳ್ಳಾರಿ: ತಾಲೂಕಿನ ವೈ. ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೋಶ, ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.ಈ...

Film

Gadgets

ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ದಿನಾಚರಣೆದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ: ಡಾ. ಕಾವ್ಯಾಶ್ರೀ

ಬೆಳಗಾಯಿತು ವಾರ್ತೆಬಳ್ಳಾರಿ: ತಾಲೂಕಿನ ವೈ. ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೋಶ, ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.ಈ...

Receipes

ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ದಿನಾಚರಣೆದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ: ಡಾ. ಕಾವ್ಯಾಶ್ರೀ

ಬೆಳಗಾಯಿತು ವಾರ್ತೆಬಳ್ಳಾರಿ: ತಾಲೂಕಿನ ವೈ. ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೋಶ, ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.ಈ...
30,000FansLike
1,000FollowersFollow
10,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Most Popular

Fitness

ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ದಿನಾಚರಣೆದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ: ಡಾ. ಕಾವ್ಯಾಶ್ರೀ

ಬೆಳಗಾಯಿತು ವಾರ್ತೆಬಳ್ಳಾರಿ: ತಾಲೂಕಿನ ವೈ. ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೋಶ, ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.ಈ...

ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ದಿನಾಚರಣೆದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ: ಡಾ. ಕಾವ್ಯಾಶ್ರೀ

ಬೆಳಗಾಯಿತು ವಾರ್ತೆಬಳ್ಳಾರಿ: ತಾಲೂಕಿನ ವೈ. ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೋಶ, ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.ಈ...

ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ದಿನಾಚರಣೆದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ: ಡಾ. ಕಾವ್ಯಾಶ್ರೀ

ಬೆಳಗಾಯಿತು ವಾರ್ತೆಬಳ್ಳಾರಿ: ತಾಲೂಕಿನ ವೈ. ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೋಶ, ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.ಈ...

ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ದಿನಾಚರಣೆದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ: ಡಾ. ಕಾವ್ಯಾಶ್ರೀ

ಬೆಳಗಾಯಿತು ವಾರ್ತೆಬಳ್ಳಾರಿ: ತಾಲೂಕಿನ ವೈ. ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೋಶ, ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.ಈ...

ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ದಿನಾಚರಣೆದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ: ಡಾ. ಕಾವ್ಯಾಶ್ರೀ

ಬೆಳಗಾಯಿತು ವಾರ್ತೆಬಳ್ಳಾರಿ: ತಾಲೂಕಿನ ವೈ. ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೋಶ, ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.ಈ...

Gaming

ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ದಿನಾಚರಣೆದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ: ಡಾ. ಕಾವ್ಯಾಶ್ರೀ

ಬೆಳಗಾಯಿತು ವಾರ್ತೆಬಳ್ಳಾರಿ: ತಾಲೂಕಿನ ವೈ. ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೋಶ, ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.ಈ...

Latest Articles